PAN

PAN: Versoepel cookiewet-interpretatie voor affiliate marketing

'Affiliate cookies minder privacygevoelig dan statistische cookies'

Amsterdam, 17 januari 2013 Het Platform Affiliate Netwerken (PAN) roept de OPTA en Minister Kamp op tot een herinterpretatie van de affiliate cookies. Op 21 december 2012 liet Minister Kamp weten dat hij de toepassing op de cookiewet wil versoepelen en statistische cookies gaat toestaan. Affiliate marketing in Nederland is goed voor zon 1,07 miljard euro in de Nederlandse economie en ondervindt veel last . Tijdens de uitvoering worden er geen persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Het PAN vindt daarom dat affiliate cookies in de voorgestelde versoepeling van de cookiewettoepassing opgenomen moeten worden, zoals nu bij statistische cookies gebeurt.

Affiliate marketing is een vorm van online adverteren waarbij adverteerders zoals webshops, aan website-eigenaren worden gekoppeld, ook wel publishers genoemd. Een affiliate netwerk zorgt ervoor dat publishers een vergoeding ontvangen van de adverteerder wanneer een webadvertentie tot een verkoop of een informatieaanvraag heeft geleid. Om vast te stellen welke publisher een transactie heeft gerealiseerd zijn affiliate cookies nodig. Affiliate netwerken verzamelen geen persoonsgegevens of naar een persoon herleidbare gegevens, maar leggen alleen de koppeling tussen een websitebezoek en een aankoop op het internet. Affiliate cookies creren dus geen consumentprofielen. Vergeleken met statistische cookies zijn affiliate cookies in de basis minder privacygevoelig.

Het PAN ondersteunt de geest van de wet waarin consumenten meer bewust worden en zeggenschap hebben op hun internetfootprint, maar, zo stelt Thomas Joosten, voorzitter van het PAN: 'Momenteel worden alle tracking cookies in de cookiewet op n hoop gegooid. Ook cookies waarbij er geen sprake is van privacyschending. Vooraanstaande ICT-juristen delen dit uitgangspunt. Een kwalijk gevolg van de huidige interpretatie van de cookiewet is dat een groeiende bedrijfstak binnen de online advertentie-industrie met een economische waarde van 1,07 miljard euro wordt bedreigd door de huidige cookiewet. Dat is jammer, want juist in deze economische tijden is het van belang om groeiende markten te ondersteunen. We hopen dat de OPTA en Minister Kamp bij het versoepelingsvoorstel affiliate marketing in zullen delen bij statistische cookies.'

Naast het economische argument, kan volgens Joosten de cookiewet ook verregaande gevolgen hebben voor de consument: 'Er zijn veel online diensten en informatie gratis toegankelijk voor internetgebruikers. Denk hierbij onder andere aan prijsvergelijkingssites. Vanwege het resultaatgerichte karakter van affiliate marketing, streven publishers ernaar om hun online diensten en informatie zo relevant mogelijk te laten zijn voor bezoekers. Zij worden immers op basis van prestaties beloond. Consumenten hebben er belang bij dat kwalitatieve diensten en informatie op internet gratis blijven, affiliate marketing werkt tenslotte binnen de geest van de cookiewet en verzamelt of verwerkt geen privacygevoelige informatie.'

Over het PAN
De branchevereniging 'Platform Affiliate Netwerken' werd in oktober 2009 opgericht op initiatief van Daisycon/ Paxz, TradeDoubler, Zanox en M4N (nu Zanox-M4N). Inmiddels is het PAN uitgebreid met de leden Affiliate4you en Affilinet. Deze vijf leden bestrijken met hun activiteiten en diensten op dit moment het grootste deel van de affiliate marketing activiteiten in Nederland.

Het PAN zet zich in voor:
  • de promotie en analyse van affiliate-marketingactiviteiten;
  • belangenbehartiging en bescherming van de collectieve en individuele rechten van de leden;
  • het behoud van ethische normen onder zijn leden.

Meer informatie vindt u op www.vpan.nl

Voor meer informatie voor de pers
PAN
Rik van Elk
[email protected]
030-2950201

© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2010 / contact