PAN

Visie & missie

Platform Affiliate Netwerken

De branchevereniging 'Platform Affiliate Netwerken' werd in oktober 2009 opgericht op initiatief van Daisycon/ Paxz, M4N, Tradedoubler en Zanox. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe leden toegetreden. De leden van de PAN vertegenwoordigen met hun activiteiten en diensten op dit moment meer het grootste deel van de affiliate marketing in Nederland.

  Het PAN zet zich in voor:
 • de promotie en analyse van affiliate-marketingactiviteiten;
 • belangenbehartiging en bescherming van de collectieve en individuele rechten van de leden;
 • het behoud van ethische normen onder zijn leden.

Doelstellingen

  De doelstellingen van het PAN zijn:
 • het ijveren voor een grotere transparantie in de markt ten aanzien van de wijze van dienstverlening;
 • het opzetten, verspreiden en bewaken van een gedragscode en gedragsregels voor de eigen leden en branche;
 • het opzetten, verspreiden en bewaken van een kwaliteitskeurmerk in de branche.

Missie

  De missie van het PAN is:
 • het vertegenwoordigen van bedrijven die zich bezighouden met affiliate marketing, met name om de communicatie tussen alle betrokken professionals, gebruikers en de overheid te faciliteren;
 • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van affiliate marketing activiteiten op internet en het bieden van een platform voor webredacteuren, adverteerders en aanbieders van affiliate marketing diensten;
 • ontwikkelen van gemeenschappelijke gedragsregels voor de leden van het platform;
 • faciliteren van communicatie, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de bedrijven die zich bezighouden met affiliate marketing;
 • het bevorderen van aansluiting bij het grote publiek en bij internetprofessionals om e-commerce en internet in het algemeen beter op de kaart te zetten;
 • het uitvoeren van projecten die direct of indirect verband houden met affiliate marketing of e-commerce in het algemeen;
 • het behoud van ethische normen onder zijn leden.

© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2010 / contact
pan bij oprichting

(foto oktober 2009, na het tekenen van de oprichtingsacte)

Van links naar rechts: Marko Dobroschelski (Daisycon/ Paxz), Remko Nugteren (Tradedoubler), Thomas Joosten (M4N) en Roger Kenbeek (Zanox)