PAN

PAN neemt maatregelen na boetebesluit ACM


Amsterdam, 3 oktober 2014

PAN, de branchevereniging van de affiliate netwerken in Nederland, treft maatregelen naar aanleiding van de publicatie van de ACM op vrijdag 26 september j.l. betreffende een boete aan Daisycon voor het niet naleven van de telecommunicatiewet.

Na gezamenlijk overleg tussen alle betrokkenen is besloten dat M. Dobroschelski, CEO van Daisycon, tijdelijk zal terugtreden als vice-voorzitter van het PAN. De bestuursleden achten deze stap noodzakelijk om één van de doelstellingen van de PAN te onderstrepen, namelijk het toezien op het op de juiste wijze naleven van wet- en regelgeving. Het PAN doet hiermee uitdrukkelijk geen uitspraak over het besluit van de ACM. Het PAN moet een onafhankelijke positie in deze zaak innemen. Daarbij zou de rol van Dobroschelski als vice-voorzitter van de PAN als vertroebelende factor gezien kunnen worden.

Ten tweede zal PAN in overleg treden met de ACM om, daar waar de uitspraak de algemene manier van werken van de branche betreft, inhoudelijk het gesprek aan te gaan over de implicaties, uitvoerbaarheid en toepasselijkheid van de uitspraak.

Als laatste zal PAN, volgend op het overleg, haar standaardwerkwijze voor de verzending van mailingen tegen het licht houden. Op deze wijze zal voor alle betrokken partijen helder moeten worden hoe aan de regelgeving moet worden voldaan.

De branchevereniging Platform Affiliate Netwerken werd in oktober 2009 opgericht op initiatief van vier Nederlandse affiliate netwerken Daisycon, Tradedoubler, M4N en Zanox. In 2011 sloten Affiliate4You en affilinet zich aan. Deze vijf leden bestrijken met hun activiteiten en diensten op dit moment het grootste deel van de affiliate marketing activiteiten in Nederland.

PAN is gesprekspartner van IAB Nederland, Thuiswinkel Organisatie en diverse overheidsinstanties.
© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2014 / contact