PAN

PAN introduceert gedragscode voor affiliate marketing

PERSBERICHT

Amsterdam, 19 mei 2011 - Het Platform Affiliate Netwerken (PAN), de branchevereniging van affiliate netwerken in Nederland, introduceert vandaag de eerste gedragscode voor de gehele affiliate marketingbranche in Nederland. De ‘Gedragscode Affiliate Marketing 1.0’ heeft als doel om de branche in zijn geheel verder te professionaliseren. 

De behoefte aan een algemene gedragscode is ontstaan als gevolg van een sterk groeiende markt. Affiliate marketing heeft bewezen een krachtig en doeltreffend (online)marketing instrument te zijn waar, indien goed toegepast en uitgevoerd, veel rendement te behalen is.

Regels voor alle partijen

De affiliate marketing netwerken die nu in het PAN zitting nemen zijn Daisycon / Paxz, M4N, Tradedoubler en Zanox. Zij hebben voor zichzelf een aantal regels opgesteld, zoals het zorgen voor transparantie in het volgen van transacties of het bieden van financiële stabiliteit. Anderzijds zijn er afspraken gemaakt om er op toe te zien dat adverteerders, affiliates en bureaus zich aan de spelregels houden. Van adverteerders wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij gerealiseerde transacties op tijd beoordelen. Van affiliates wordt onder andere gevraagd dat zij enkel volgens de afspraken van het affiliate programma advertentiemateriaal plaatsen. Aan het niet naleven van deze regels koppelt het PAN diverse sancties. Het bestuur kan bijvoorbeeld overgaan tot het informeren van overige leden en het staken van de dienstverlening aan de betrokken partij. 

‘Het oprichtingsjaar stond in het teken van het opstellen van spelregels voor affiliate marketing en het leggen van een structurele basis waarin we in de toekomst regels kunnen opstellen, handhaven en aanscherpen’, aldus voorzitter Thomas Joosten. ‘Onze plannen voor 2012 zijn om het platform uit te breiden en de gedragscode toe te passen op de branche.’ Het opstellen van de gedragscode past binnen de doelstellingen van het PAN, welke zijn gericht op het ijveren voor een grotere transparantie in de markt ten aanzien van de wijze van dienstverlening. Het PAN roept andere affiliate netwerken op om zich aan te sluiten bij de vereniging.

Informatiebijeenkomst

De gedragscode is een werkdocument, dat regelmatig aangepast dient te worden. Op maandag 30 mei om 14:00 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor aspirant-leden. Dit zal plaatsvinden bij Brasserie Schiller, Rembrandtplein 26 te Amsterdam. Deelnemers aan de bijeenkomst worden opgeroepen om verbeteringen en opmerkingen aan het bestuur van de belangenvereniging door te geven. De lijst met condities is hier te downloaden. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via [email protected].

Over het PAN

De branchevereniging ’Platform Affiliate Netwerken’ werd in oktober 2009 opgericht op initiatief van Daisycon/ Paxz, M4N, TradeDoubler en Zanox. Tot op heden bestaat het PAN uit deze vier leden, die met hun activiteiten en diensten op dit moment het grootste deel van de affiliate marketing activiteiten in Nederland bestrijken.
Het PAN zet zich in voor:

  • de promotie en analyse van affiliate-marketingactiviteiten;
  • belangenbehartiging en bescherming van de collectieve en individuele rechten van de leden;
  • het behoud van ethische normen onder zijn leden.

Meer informatie vindt u op www.vpan.nl.

© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2010 / contact