PAN

PAN introduceert checklist voor affiliate marketing

PERSBERICHT

Belangenvereniging netwerken ijvert voor transparantie in performance markt

Amsterdam, 2 december 2010 - Het Platform Affiliate Netwerken (PAN), de branchevereniging van affiliate netwerken in Nederland, heeft een checklist geļntroduceerd voor affiliate programma's. Doel van de checklist is om alle betrokken deelnemers in de affiliate marketing (online adverteerders, publishers en bureaus) inzicht te geven in de condities van de affiliate programma's. Vaste onderdelen zijn afspraken over het vergoedingsmodel, vormen van tracking en details over de validatie van de transacties. Belangrijk onderdeel daarbij is ook de afstemmingen van toegestane advertentie-middelen en publisher kanalen.

Affiliate marketing is de vorm van internet adverteren waarbij publishers een vergoeding ontvangen van adverteerders voor elke transactie die is gegenereerd. De checklist wordt gezamenlijk ingevuld door netwerken en adverteerders om de condities van het affiliate-programma vast te leggen. De aangesloten netwerken van het PAN hebben aangegeven de checklist standaard te willen gaan op nemen in hun overeenkomsten met hun klanten. Tevens is de checklist aangeboden aan de Thuiswinkel Organisatie ten dienste van hun aangesloten leden.

'Deze checklist sluit goed aan op de vraag in de markt,' aldus PAN-secretaris Roger Kenbeek. 'De affiliate markt professionaliseert in een hoog tempo en vormt een steeds belangrijker onderdeel van de sales-promotie van adverteerders. Ook voor de deelnemende publishers is het van groot belang meer inzicht te krijgen tussen de verschillende programma's die er worden aangeboden.'

De checklist is opgesteld door de branchevereniging 'Platform Affiliate Netwerken' welke werd opgericht in oktober 2009 op initiatief van Daisycon/ Paxz, M4N, Tradedoubler en Zanox. De belangrijkste missie van het PAN is het vertegenwoordigen van alle betrokken professionals en gebruikers die zich bezighouden met affiliate marketing. Uit eerder onderzoek dit jaar door Blauw Research en IAB bleek dat er in 2009 voor 97 miljoen euro budget is besteed aan deze vorm van resultaatgericht adverteren.

De checklist is een zogenaamd working document. Het PAN zal de lijst regelmatig aanpassen. Deelnemers worden opgeroepen om verbeteringen en opmerkingen aan de belangenvereniging door te geven.

De belangenvereniging is tevens in de afrondingsfase voor het opstellen van een code of conduct. Hierin worden de gedragsregels en richtlijnen voor affiliate marketing vastgelegd. Affiliate marketing is de vorm van online promotie waarbij diverse publisher kanalen worden ingezet om resultaatgericht de promotie te verzorgen voor adverteerders.

De vier leden van de het PAN bestrijken het grootste deel van de affiliate marketing in Nederland. Doel is om alle affiliate netwerken aan te sluiten. Begin volgend jaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor aspirant-leden.

Het opstellen van de checklist past binnen de doelstellingen van het PAN welke zijn gericht op het ijveren van een grotere transparantie in de markt ten aanzien van de wijze van dienstverlening. De lijst met condities is te downloaden vanaf www.vpan.nl

© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2010 / contact