PAN

PAN dringt aan bij politiek om cookiewet aan te passen

'Publishers weten vaak niet hoe ze aan de wettelijke eisen kunnen voldoen'

Amsterdam, 20 december 2012 - Het Platform Affiliate Netwerken (PAN) roept de politiek in Den Haag op om onduidelijkheiden omtrent de cookiewet zo snel mogelijk op te helderen. De wet treedt op 1 januari 2013 volledig in werking, maar laat nog veel te raden over. Het PAN volgt hiermee de lijn van Thuiswinkel.org om de cookiewet zo aan te passen dat verschillende interpretaties geen kans meer hebben.

Het PAN roept Den Haag op om zo snel mogelijk alle onduidelijkheid omtrent de cookiewet op te helderen. De branchevereniging ondersteunt het doel van de Europese e-Privacyrichtlijn, namelijk dat de internetgebruiker moet weten wat er met zijn gegevens gebeurt en daar een keuze in moet hebben. Het PAN stelt wel dat de richtlijn in de Nederlandse telecom- en privacywet te streng is geÔnterpreteerd en daarnaast niet concreet in de wet is opgenomen. Veel publishers weten vaak niet hoe ze aan de wettelijke eisen kunnen voldoen. Recentelijk stelden ook D66 en SP kamervragen aan de staatssecretaris over de toepassing van de cookiewet. Dit leidde echter tot nog meer onduidelijkheid doordat de uitlatingen van de staatssecretaris haaks stonden op de interpretatie van toezichthouder OPTA.

Thomas Joosten, voorzitter van het PAN: 'De wet is zo onduidelijk geformuleerd, dat niemand precies weet hoe je aan de wet voldoet. Wij als affiliate netwerken hebben de taak publishers te faciliteren in het voldoen aan de eisen van de wet, maar we staan met lege handen. Wel zien we mogelijkheden in het verder ontwikkelen van de wet in zowel het voordeel van consumenten als het voordeel van de commercie. Den Haag moet nu echt ingrijpen.'

Grote gevolgen voor e-commerce
Er wordt jaarlijks zo'n 1,07 miljard euro omgezet in de affiliate markt. De eerste cijfers tonen aan dat een groot deel van de websitebezoekers de website verlaat op het moment dat ze een cookiemelding tegenkomen. Hierdoor zien publishers hun bezoekersaantallen met zo'n 55 tot 80 procent teruglopen. Thomas Joosten: 'Juist in deze economische tijden is het van belang groeiende markten te ondersteunen. Dat de regering geen duidelijk standpunt inneemt met betrekking tot deze wet, heeft grote gevolgen voor e-commerce.'

Geen gebruik persoonsgegevens
Affiliate netwerken koppelen adverteerders zoals webshops aan website-eigenaren, ook wel publishers genoemd. Op het moment dat er door de consument een internetaankoop wordt gedaan, zorgt het affiliate netwerk ervoor dat de publisher hiervoor een vergoeding van de adverteerder ontvangt. Affiliate netwerken verzamelen en verwerken hiervoor primair geen persoonsgegevens of naar een persoon herleidbare gegevens om advertenties of content direct af te stemmen op het profiel van de bezoeker. Wat zij wel doen, is het gebruiken van cookies en andere statistische gegevens om tot een juiste vergoeding te komen voor publishers die op bijvoorbeeld vergelijkingssites of gespecialiseerde sites producten van adverteerders onder de aandacht brengen.

Joosten: 'Er zijn commerciŽle modellen ontstaan die 'gratis' informatie en diensten sponsoren en zo goed mogelijk inspelen op hoe mensen het internet gebruiken. Zo besteedt de redactie achter social shopping site Fashionchick.nl bijvoorbeeld veel aandacht aan het samenstellen van outfits die bezoekers direct zelf kunnen aankopen. Door het rigide doorvoeren van de Europese richtlijn zal de consument niet meer gratis gebruik kunnen maken van dat soort diensten.'

Ondersteuning vanuit het PAN
De bij het PAN aangesloten affiliate netwerken ondersteunen zowel publishers als adverteerders om te voldoen aan de huidige wet. Het PAN komt met een aantal instrumenten voor zowel affiliates als adverteerders en verwijst naar het IAB voor algemene richtlijnen om consumenten te informeren over cookies.

Over het PAN
De branchevereniging 'Platform Affiliate Netwerken' werd in oktober 2009 opgericht op initiatief van Daisycon/ Paxz, TradeDoubler, Zanox en M4N (nu Zanox-M4N). Inmiddels is het PAN uitgebreid met de leden Affiliate4you en Affilinet. Deze vijf leden bestrijken met hun activiteiten en diensten op dit moment het grootste deel van de affiliate marketing activiteiten in Nederland.

Het PAN zet zich in voor:
  • de promotie en analyse van affiliate-marketingactiviteiten;
  • belangenbehartiging en bescherming van de collectieve en individuele rechten van de leden;
  • het behoud van ethische normen onder zijn leden.
© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2010 / contact