PAN

De LCC methode: een best practice

LCC

Affiliate Marketing is zoals u waarschijnlijk weet een vorm van online marketing waarbij u als adverteerder alleen betaalt op het moment dat een bezoeker -die door een publisher is doorgestuurd-  een transactie genereert. Om deze transacties te kunnen meten (en de publisher  een eerlijke vergoeding te kunnen geven) moet de adverteerder een conversiepixel op de bedankpagina van zijn website plaatsen. Dit is de enige manier hoe een publisher verdient aan Affiliate Marketing, het is dus erg belangrijk dat deze toewijzing correct verloopt. In dit artikel geef ik een best practice hoe u als adverteerder het beste een conversiepixel kunt implementeren.

Het kan voorkomen dat binnen het aankoopproces een bezoeker via meerdere publishers op de website van de adverteerder komt, voordat hij of zij tot een transactie overgaat. Op het moment dat de bezoeker op de bedankpagina van de adverteerder komt wordt de conversiepixel van het affiliatewerk aangeroepen. Op dat moment controleert het affiliatenetwerk of de bezoeker via een publisher in het netwerk naar de adverteerder is gestuurd. Is dit het geval, dan wordt de transactie geregistreerd. Is dit niet het geval, dan wordt de transactie niet geregistreerd. Indien de bezoeker door verschillende publishers naar de adverteerder is gestuurd, dan kent het affiliatenetwerk de transactie toe aan de publisher die de bezoeker als laatste naar de adverteerder heeft gestuurd.

Het correct meten van de transactie en het toewijzen aan de juiste publisher kent vele technische uitdagingen. Door het gebruik van steeds meer verschillende browsers, plugins, devices en door wet- en regelgeving wordt dit ook steeds ingewikkelder. Het is technologie waar de meeste affiliatenetwerken jarenlang aan ontwikkeld hebben en ook continu aan wordt doorontwikkeld. Goed meten is topsport!

Introductie in de LCC methode

Tot zo ver is het allemaal denk ik fair and square, maar wat nou als een adverteerder is aangesloten bij meerdere affiliatenetwerken? Dan kan het voorkomen dat één transactie bij meerdere netwerken wordt geregistreerd. Uiteraard kan de adverteerder de transacties handmatig ontdubbelen. Dit zou wellicht de beste indruk van de meetcapaciteiten en kwaliteit van de aangesloten publishers van de verschillende netwerken weergegeven, maar uit tijdsbesparing is de LCC methode ontwikkeld. LCC staat voor Last Cookie Counts. Op het moment dat een bezoeker binnenkomt bij de adverteerder plaatst de adverteerder zelf een first party cookie op het device van de bezoeker met daarin informatie via welk affiliatenetwerk de bezoeker is binnengekomen.  Dat doet de adverteerder bij ieder bezoek.

Op het moment dat de bezoeker een transactie genereert, dan kijkt een LCC script van de adverteerder eerst via welk netwerk de bezoeker als laatste is binnengekomen. Alleen van dat netwerk roept de adverteerder de conversiepixel aan, zodat de transactie niet dubbel geregistreerd kan worden. Omdat de adverteerder gebruik maakt van cookies om het affilitenetwerk te identificeren en alleen het netwerk waar als laatste een cookie van is geplaatst wordt gemeten, is deze methode de Last Cookie Counts (kortweg LCC) methode gaan heten.

Volgt u het nog helemaal? Wat we gaan nog een stapje verder. Er zijn namelijk twee methoden om de LCC methode te implementeren. 

  • 1 - LCC zonder catch all
  • 2 - LCC met catch all

LCC zonder catch all

Bij de LCC zonder catch all methode wordt alleen de conversiepixel van een netwerk aangeroepen indien de adverteerder bovengenoemde first party cookie op de computer van de bezoeker vindt. In LCC zonder catch all schuilt echter een probleem. Indien er geen affiliatenetwerk geïdentificeerd kan worden, roept de adverteerder geen conversiepixel aan. Het probleem hiervan is dat er dus geen transactie kan worden gemeten als de bezoeker zijn cookies tussentijds heeft verwijderd.

Zoals ik hier boven al uitlegde hebben affiliatenetwerken over het algemeen zeer geavanceerde meetmethoden. Hiermee kan veel beter gemeten worden dan de methoden die adverteerders meestal gebruiken. LCC zonder catch all zorgt ervoor dat publishers soms ten onrechte geen vergoeding krijgen. Leden van het PAN hebben voorbeelden gezien van conversiedalingen van tientallen procenten nadat een adverteerder de overstap maakte van normale meting naar de LCC methode zonder catch all. Naast dat het oneerlijk is, hoef ik denk ik niet uit te leggen dat dit funest is voor een affiliateprogramma. Publishers kunnen vaak bij een andere adverteerder meer per klik verdienen en laten de adverteerder links liggen.

LCC met catch all

LCC met catch all lijkt sterk op bovenstaande methode. Het enige verschil tussen de twee is dat -indien het script van de adverteerder geen affiliatenetwerk kan identificeren - bij LCC met catch all de conversiepixels van alle bij de adverteerder aangesloten affiliatenetwerken worden aangeroepen. De geavanceerde meetmethoden van de affiliatenetwerken kunnen namelijk veel beter bepalen of de bezoeker echt niet via het netwerk is binnengekomen of niet. 

Het enige nadeel hieraan is dat transacties die onterecht niet door de adverteerder aan een netwerk zijn toegewezen nu toch bij meerdere netwerken kunnen worden geregistreerd. Ons advies aan adverteerders die LCC met catch all implementeren is dan ook om alleen in het geval dat alle conversiepixels worden aangeroepen, je de transactie een extra unieke ID meegeeft. Geef een normale order bijvoorbeeld ID 1234 en een 'Catch all order' ID C1234. Ook bij grote aantallen en automatische verwerking vallen die orders op of blijven buiten de verwerking zodat ze handmatig beoordeeld kunnen worden. Op basis van de tijd van de klik kunt u de transactie goedkeuren bij het netwerk dat als laatste de bezoeker heeft doorgestuurd.

Als blijkt dat er veel dubbele transacties zijn, is er alleen maar meer reden om nog eens kritsch naar de conversietoewijzing te kijken. Blijkbaar worden er veel transacties ten onrechte niet aan een publisher toegewezen.

Last cookie counts LCCVoorbeeld LCC script

Bekijk hier het standaardscript dat het PAN voor haar adverteerders beschikbaar heeft.

Lees hier hoe u kunt testen of de LCC methode bij u juist is geïmplementeerd.

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd op het Daisycon blog.
© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2014 / contact