PAN

Leden Platform Affiliate Netwerken ondernemen concrete stappen aangaande naleving cookiewet

'PAN-leden testen eigen toepassingen voor de ontwikkeling van een uniforme methode'

Amsterdam, 18 juni –Het Platform Affiliate Netwerken (PAN) noemt de cookiewet die begin juni werd ingevoerd, een belangrijke ontwikkeling in de informatievoorziening richting de consument. Alle PAN-leden zijn het unaniem eens over de naleving ervan maar erkennen dat de de wet geen duidelijke regels bevat en strenger is dan de Europese richtlijn. De partijen achter PAN, Daisycon/ Paxz, Tradedoubler, Affilinet, Affiliate4You en Zanox-M4N ondernemen daarom nu zelf verschillende stappen om tot een uniforme oplossing te komen die voldoet aan de cookiewet en binnen alle netwerken kan worden toegepast.

De cookiewet bepaalt onder andere dat de websitebezoeker per heden vooraf ondubbelzinnige toestemming dient te geven voor het plaatsen van cookies op de gebruikte computer. Het gaat hierbij om opt-in: het is voor websites verboden cookies te plaatsen, tenzij de websitebezoeker instemt. De wet is in het leven geroepen om de consument meer bewust te maken van wat er met persoonsgegevens gebeurt. Er heerst grote onduidelijkheid over de naleving van de cookiewet. Er wordt niet duidelijk voorgeschreven welke maatregelen aan de wet voldoen. Toezichthouder OPTA biedt geen concrete richtlijnen en verwacht van de internetbranche dat het met een antwoord komt.

Informatieplicht richting gebruiker
'De wet is aangenomen en we hebben als branche besloten te kijken hoe de wet zo goed mogelijk geïmplementeerd kan worden,' verklaart Thomas Joosten, voorzitter van het PAN. ‘Consumenten hebben het recht op informatie over de mechanieken achter internetpagina's en hoe internetpartijen hun inhoud op de gebruiker afstemmen. In het verleden bleek dat de consument liever wat gegevens afstaat dan hiervoor te betalen dus tot op heden lag de primaire focus op het vrij toegankelijk en gratis aanbieden van deze techniek. Het is een goed uitgangspunt dat het nu wetmatig is vastgelegd dat de burger meer bewust moet zijn van de totstandkoming hiervan.'

Browseroplossing is meest ideaal
Joosten noemt een aantal ideeën voor het aanbieden van deze technologie: 'We denken dat er vanuit het World Wide Web Consortium (W3c) de meeste kans is op een generieke technische oplossing, later dit jaar. Hierbij geven consumenten bewust aan of ze willen dat partijen gegevens verzamelen om advertenties, content en andere functies te bieden die inspelen op de persoonlijke voorkeur van de gebruiker.' Dit betekent dat de consument door middel van een browserinstelling aangeeft of en welke cookies hij accepteert. Op dit moment biedt geen van de browsers een opt-in cookie-oplossing.

Concrete acties
Het PAN onderneemt in de tussentijd zelf stappen, aldus Joosten: 'In de afgelopen weken was de informatievoorziening over de cookiewet het grootste aandachtspunt, de netwerken opereren inmiddels conform de wet. De komende tijd richt het PAN zich op de creatie van een uniforme methode voor de hele markt. Ieder PAN-lid gaat zijn eigen toepassingen testen en de resultaten hiervan worden maandelijks onderling overlegd. De leerervaringen van deze projecten worden in een later stadium gebundeld om tot een gebruikersvriendelijke oplossing te komen.' Joosten voegt hieraan toe: ‘Als de cookiewet ertoe heeft bijgedragen dat gebruikers er bewuster van zijn dat er achter alle 'gratis' content een hele industrie werkt om dat mogelijk te maken, dan is dat winst. We zijn ervan overtuigd dat we met de creativiteit en het innovatievermogen binnen de branche een toepassing kunnen creëren die de wet uitvoerbaar maakt.'

Over het PAN
De branchevereniging 'Platform Affiliate Netwerken' werd in oktober 2009 opgericht op initiatief van Daisycon/ Paxz, M4N, TradeDoubler en Zanox. Inmiddels is het PAN uitgebreid met de leden Affiliate4you en Affilinet. Deze zes leden bestrijken met hun activiteiten en diensten op dit moment het grootste deel van de affiliate marketing activiteiten in Nederland.
Het PAN zet zich in voor:

  • de promotie en analyse van affiliate-marketingactiviteiten;
  • belangenbehartiging en bescherming van de collectieve en individuele rechten van de leden;
  • het behoud van ethische normen onder zijn leden.
Meer informatie vindt u op www.vpan.nl

Voor meer informatie voor de pers

PAN
Thomas Joosten
[email protected]
020- 7581900

Lubbers & De Jong PR
Maartje van Oeveren
[email protected]
020-4210565

© Copyright Platform Affiliate Netwerken 2010 / contact